Artikler

Jan Myhrvold Første gang publisert i Finnkultur nr. 2 i 2011.Med alle erotiske beskrivelser i de opprinnelig chiffrerte notene, er det naturlig at lesere av Gottlunds dagbok fra 1821 har…
Jan Myhrvold Første gang publisert i Finnkultur nr. 2 og 3 i 2014 Mulikka er et av de mest kjente skogfinske slektsnavnene på grensen mellom Hedmark i Norge og Värmland…
Per-Göran Jansson Publicerat i Finnmarken Förr och Nu nr. 2 2014 Jansson heter jag efter far min. Farfar hette också Jansson, men det fanns frågetecken kring namnet som jag upptäckte…
- men hvor ble det av jubileet? Willy M. Faldaas Første gang publisert i Finnkultur nr. 2 - 2007 Ifølge Olaf Lindtorps bok Fra Finnskogene i Solør og Värmland skal…
Av Terje Audun Bredvold Første gang publisert i Næverkonten nr. 1 - 1997 I Åsnesboka bind I side 200 står det angående Valbyvelta på Åsnes Finnskog (gårdsnummer 26) at rydningsmannen…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang i Slækt & Slekt nr 1 2004Publisert på fennia.nu 20050530 Av en eller annen grunn ser informasjonen i slektshistoriske artikler ofte ut til å…
Av Maud Wedin   Publisert på fennia.nu 20050601     Området kring Skålsjön (och Brattskuru) i Alfta socken, Hälsingland, möter oss allra först i källorna som fäbodmark för intilliggande byar…
Av Jan Myhrvold   Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 2 2004Publisert på fennia.nu 20050615     Da Carl Axel Gottlundvandret rundt påfinnskogene i grensetraktene mellom Solør og…
Av Gabriel Bladh   Publisert første gang i Skogsfinnarna och Finnskogen, rapport från konferens på Torsby Finnkulturcentrum 2-4 juni 1993.Publisert på fennia.nu 20050615     Denna artikel bygger på material…
Av Jan-Erik Björk   Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 4 2004Publisert på fennia.nu 20050615     Bakgrund Under flera års forskning har jag i olika källor påträffat…
Av Jan Myhrvold   Publisert første gang i Næverkonten nr. 3 2004Publisert på fennia.nu 20050622     Ettersom jeg bruker mye tid på identifisere finske slektsnavn og koble dem mot…
Av Irmgard Henriksson   Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 3 2004Publisert på fennia.nu 20050622     Per Persson Karttuinen framlevde sitt liv på Önnebyskogen, ( i nuv…
Av Rolf A. Røkeness   Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 4 2004Publisert på fennia.nu 20050628   Amund Henriksen i Storberget i Åsnes var en av mine forfedre…
Av Jan Myhrvold   Publisert første gang i Genealogen (medlemsblad for Norsk slektshistorisk forening) nr. 2 2004Publisert på fennia.nu 20050706     Andreas Snildal presenterte i forrige nummer av Genealogen…
Av Jan Myhrvold   Publisert første gang i juni 2000 i Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 20020803.       Gjennom mine aner til Skasdammen og Græsberget på Brandval Finnskog…
Av Magne Ivar Mellem   Publisert første gang i nr 2 2001 i Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 20011130.       Dette er et spørsmål som er vanskelig å…
Av Niclas Persson   Publisert første gang september 2000 i Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 20011124.       Gottlund beskriver fylligt, i sin dagbok, sitt besök kring ett dubbelbröllop…
Av Jan Myhrvold   Publisert første gang september 2000 i Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 20011124.     Dette spørsmålet har vært sentralt i min slektsforskning helt siden 1991. Jeg…
Av Trond Øivindsson Lunde   Publisert første gang i Tjukke Slekta nr. 2 2002Publisert på fennia.nu 20050701Oppdatert 20070814     Forfatteren (f. 1967) er cand. mag med mellomfag historie 1992. Han…
Av  Svein-Erik Ødegaard     Publisert første gang i Tidsskrift for Vestoppland slektshistorielag, nr. 1 1985. Publisert på fennia.nu 20021015   Det har lenge vært stor interesse for finneinnvandringen, og…
Av Rolf Rønning   Ikke tidligere publisert. Publisert på fennia.nu 26. mars 2011.   Når kongen trengte penger hendte det at han skrev ut ekstra skatt, noe det var opp til…
Side 1 av 2