DNA-testing

Vi samarbeider med det skogfinske DNA-prosjektet. Les mer på prosjektets egne hjemmesider. Flere av medlemmene i styret i vår forening er aktivt med i det skogfinske DNA-prosjektet. Forest Finn DNA som prosjektet heter offisielt er opprettet under hjemmesidene til det amerikanske firmaet Family Tree DNA. De fleste av testene er utført hos dem (de utfører blant annet DNA-tester for National Geographics Genographic Project). Forest Finn DNA er et frivillig prosjekt og er opprettet på idealistisk basis.

DNA er et moderne hjelpemiddel i slektsforskning, men DNA gir ingen gode svar uten grundig slektsforskning. 

De to vanligste testene er y-DNA og mtDNA.

Y-DNA-testen er en analyse av DNA-et i y-kromosomet. Siden y-kromosomet bare arves fra far til sønn, er det kun menns rene farslinjer som kan testes i en slik test (fars fars far osv.). Det gir selvfølgelig et veldig snevert bilde av dine forfedre, men det er til gjegjeld relativt eksakt. Denne testen kan være bra med tanke på å lære mer om hvordan finske slektsnavn ble brukt blant den finske befolkningen på finnskogene. Slektsnavnene ble i prinsippet arvet på samme måte som y-kromosomet (unntak forekom). Y-kromosomet bringes "uforandret" videre fra far til sønn, men ørsmå mutasjoner skjer noen ganger. Det er disse mutasjonene som gjør at en enkelte ganger kan skille etterkommere etter to forskjellige brødre dersom den ene av dem hadde en mutasjon i y-kromosomet. Denne mutasjonen kan da være kjennetegnet på etterkommerne av den ene broren.

Før en tester seg bør en tenke igjennom mulighetene for å få et annet resultat enn det ideelle. Det er ikke alle offisielle fedre som er far til sine barn. Dette problemet er vanligere i dag enn det var i eldre tider. Vi har liten grad av "feil" blant våre prosjektdeltakere, men det forekommer selvfølgelig. Det kan være nervepirrende å vente på testresultatet! "Feil" resultat kan også skyldes feil slektsforskning. I nummer 2 av Finnkultur 2011 har jeg skrevet en liten artikkel om DNA der jeg blant annet forteller om hvordan jeg oppdaget feil i min slektsforskning som ikke ville blitt funnet uten hjelp av DNA.


I dag er vi på y-DNA-siden så heldige å ha spennende og relativt grundige resultater for slektsnavnene Lehmoinen, Liitiäinen og Porkka. Lehmoinen kan følges tilbake til Finland hvor folk med etternavnet Lehmonen har samme y-kromosom som Lehmoinen-mannslinjeetterkommere fra Finnskogen. Vi er i dag i kontakt med folk i Finland med slektsnavnet Porkka for å få folk til å teste seg. Resultater av disse testene vil bli publisert på våre medlemssider først.


Mt-DNA-testen er en analyse av DNA-et i mitokondriene i celler. Både menn og kvinner har mulighet til å ta denne testen som følger morslinja bakover (mors mors mor osv.). Det ikke store problemer med å følge sin morslinje. Hvis resultatet av denne testen ikke gir det resultat den burde, skyldes det stort sett feil slektsforskning enten hos deg eller den (de) du sammenligner deg med. Fordelen med mitokondrie-dnaet er at det forandrer seg svært lite, og det gjør at det ofte er mt-dna som brukes i biologisk forskning og arkeologiske undersøkelser. Den lave mutasjonshyppighet er en ulempe i slektsforskersammenheng. 

I margen til venstre finner du lenker til det skogfinske DNA-prosjektets testresultater av y-DNA og mt-DNA. De fleste som tester seg har oppgitt sin stamfar eller stammor for å gjøre det mulig for andre å følge med. Ta en titt. Kanskje finner du noen av dine egne skogfinske aner blant resultatene?

Syns du dette høres spennende ut? Ta gjerne kontakt med undertegnede. Du finner e-postadressen under knappen Kontakt oss i menyen