Fryksände Finnskog - avskrifter

Avskrifter for Fryksände Finnskog. Omfatter områdene Lekvattnet, Vitsands- og Östmarks Finnskog. Avskrift av Jan Myhrvold. Avskrevet i perioden 1998-2005. Kan inneholde feil. Hvis feil oppdages - kontakt Jan.

Inneholder også hfl for Åskagsberg før 1750 og etter 1757.