Nes prestegjeld avskrifter

Nes prestegjeld har sine egne finnebosetninger i Sør-østre del. De eldste finnebosetningene finner vi ved Bjørknessjøen og Nettmangen. Bosetningene grenser mot finnebosetninger i Sør-Odal, Eidskog og Aurskog og det kan være nyttig å lese kirkeboka i Nes for å få full kontroll over finner på andre siden av sognegrensen.