Anders Andersen og Valborg Pålsdatter - tillegg til Grueboka Nes

Av Jan Myhrvold

Publisert første gang 2001.03.25 i Slækt og slekt.
Publisert på fennia.nu 2001.05.30.

Anders Andersen og Valborg Pålsdatter med familie er beskrevet under Meitsjøen i Grueboka Nes[1]. Ettersom jeg har ei Kari Andersdatter i mitt slektstre som kunne vært deres barn (det vet jeg i dag at hun ikke er), har jeg brukt noen timer på denne familien. Trøseids opplysning i Grueboka Nes om at Anders giftet seg med Valborg i 1767 er feil. Anders og Valborg finner vi ikke gift hverken i Vinger, Grue eller Fryksände. Heller ikke husforhørene i de svenske sognene Gräsmark, Fryksände eller Norra Ny gir oss svar. Ettersom et søk i såpass stort område ikke ga resultat, konsentrerte jeg meg i stedet om å lete etter andre personer. Motivasjonen kom heldigvis tilbake. Neste gang jeg startet å lete etter Anders og Valborg sjekket jeg med vigselsboken i Dalby. Der stod de faktisk viet 25. desember 1754! Anders var da oppgitt fra Bjurberget og Valborg fra Skallbäcken.

Hvem hadde vel trodd at familien hadde flyttet så langt? Denne avstanden var så stor at jeg ikke følte meg trygg på at jeg hadde funnet riktige personer. Jeg gikk derfor over til fødselsbøkene for Dalby i håp om å finne noe der, men hverken Valborg eller Anders var å finne. Det mangler mange personer i kirkebøkene for Dalby så dette trengte ikke å bety at de ikke var fra Dalby. Ett barn av Anders og Valborg fant jeg derimot født; Britta Andersdotter født 2. oktober 1755 i Skallbäcken. Mer ville ikke kirkebøkene by på. Så gikk jeg over til husforhørene. Her kom jeg lenger. Anders Andersson (født 1732) og Valborg Pålsdotter (født 1728) står i husforhøret for 1754-57 både under Älgsjön og Bjurberget. I neste husforhør (1757-64) er de i Bjurberget, hvilket tyder på at familien flyttet hit ca 1757. Her står også datter Malin Andersdotter født i 1757 (førstefødte Britta er ikke med og har nok gått bort tidlig) og at familien seinere i perioden har flyttet til Vinger i Norge!

Hvor var så Anders og Valborg født? Valborgs opphav kommer tydeligere fram enn det gjør for Anders. Sammen med Anders, Valborg og Malin i husforhøret for 1757-64 står nemlig Malin Filipsdotter. I kirkebøkene for Dalby finner vi at Malin Filipsdotter (Neuvoinen) fikk fire barn i sitt ekteskap med Pål Henriksson (Raatikainen) i Skallbäcken (han døde i 1736). Selv om Malin og Pål i følge fødselsbøkene for Dalby ikke fikk noe barn i 1728 ved navn Valborg, er det svært usannsynlig at hun skulle hatt andre foreldre. Malin Filipsdotter var født ca 1685 i Bjurberget mens Pål Henriksen var født ca 1674[2] i Rotberget.

Anderskom muligens fra Bjurberget, og kunne ha vært sønn av Anders Henriksson (Neuvoinen) og Lisbet Andersdotter (Neuvoinen) her. Anders Henriksson var en tid i Älgsjön og her var også Anders og Valborg i 1756-57. Her er det derimot flere "problemer". Anders og Valborg kalte opp datter nummer to etter Valborgs mor Malin. Hvem ble i så fall deres første datter, Britta, oppkalt etter? Dette kan tyde på at Anders har andre foreldre enn de jeg foreslår ovenfor. En mulighet er at han hadde vært gift med en Britta først og kalte opp første barn etter den avdøde kona. Ettersom familien plutselig flytter til Vinger i Norge, kan Anders eller Valborg ha hatt knytninger dit. Kanskje var Anders født lenger sør? I Vinger finner vi familien under plassen Pissut hvor datteren Lisbet (kan være oppkalt etter Lisbet Andersdotter eller Lisbet Eriksdatter) blir født i 1762[3]. Her bodde det en Anders Mattisen med hustru Lisbet Eriksdatter (94 år da hun døde i 1772 var nok for høy alder) som godt kan være foreldrene til Anders[4]. I Vinger bygdebok står det at Anders Andersen på Nes-eie i Grue (sannsynligvis Meitsjøen) førte sak på vegne av faren Anders Mattisen på Pissut i 1766. På samme side er det også skrevet om Anders Mattisens bror Erik Mattisen. Anders Andersen og må altså ha vært sønn av Anders Mattisen og Lisbet Eriksdatter på Pissut. Hvor denne familien kom fra står det ikke noe om.

Så litt spekulasjon: Hvis vi resonnerer ut fra mulige familietilknytninger som årsak til forflytningene mellom områdene rundt Bjurberget/Skallbäcken og Pissut, er det ikke umulig at Anders Mattisens foreldre kan være Mattes Pålsson (Vaissinen) og Marit Pålsdatter (fra Norge og muligens en Paalainen) i Norra Viggen. Dette ekteparet hadde også en sønn Erik som var født i 1709[5], mens deres sønn Anders var født i 1707[6]. Familien ble i hvert fall borte fra Viggen. Hvis dette stemmer, kan faktisk Lisbet Eriksdatter være samme person som fikk sønnen Erik i Lauvhaugen i 1732 med Erik Henriksson (Karvainen) fra Södra Viggen. Sønnen Erik Eriksson som seinere kom til Bolneset på Brandval Finnskog må ha kalt seg Neuvoinen ettersom sønnesønnen Erik Olsen brukte dette navnet da han traff Gottlund i 1821[7]. Det fins ingen annen fornuftig forklaring på Erik Olsens bruk av dette slektsnavnet enn at det har kommet fra Lisbet Eriksdatter, og at hennes sønn Erik Eriksen så har brukt moras slektsnavn siden han vokste opp uten nærvær av faren. Dette kan forklare hvorfor Anders Andersson var i Bjurberget/Neuvola da han giftet seg (Mora, Lisbet Eriksdatter, kom sannsynligvis derfra).

Kanskje sitter andre i laget på informasjon om hvorfor denne familien flyttet så langt, eller annet som kan bringe oss nærmere forfedrene til Anders Andersson?

[1] Trøseid, Hans Marius, Grueboka Nes, Solør slektshistorielag, Flisa 1994, side 41.

[2] Opsahl, E., og Winge, H., Finnemantallet 1686, Kjeldeskriftfondet, Oslo 1990, side 105.

[3] Kirkebok Vinger, 1762.

[4] Lillevold, Eyvind, Vinger Bygdebok bind 1, Kongsvinger kommune, Hamar 1972, side 205.

[5] Födelsebok Norra Ny, 1709, side 34.

[6] Födelsebok Norra Ny, 1707, side 25.

[7] Gottlund, C. A., Dagbok 1821, Gruetunet museum, Malung 1986, side 151, 181, 182, 186, 280 og 288.

© Jan Myhrvold 2001