En formodet søster av Anders Mårtensson Liitiäinen

Av Erik Lie

 

Publisert første gang i Finnkultur nr. 1, 2007.
Publisert på fennia.nu 26. mars 2011. 

 

I en overmåte interessant artikkel skrevet av Maud Wedin er Gravberget-finnen Anders Mårtensson Lidens (det vil si Liitiäinen) herkomst i Gästrikland avslørt. Anders’ far var finnen Mårten Jakobsson i Botjärn i Järbo sogn, nevnt fra 1618. Wedin har også funnet en bror av Mårten, nemlig Bertil Jakobsson på Medskogsheden i Ockelbo sogn, samt etterkommere av ham. Bertil levde ennå i 1675.[1]

Wedin nevner også tre brødre av Anders. I Finnemanntallet 1686 er det imidlertid også nevnt en kvinne i Galåsen i Trysil (den gang et anneks til Elverum prestegjeld) ved navn Jngemor maties daatter liden, som var født i Gästrikland i Sverige av finske foreldre, 45 år gammel. Altså født omtrent 1641. Hun var gift med Henrik Henriksson Hiemmena,[2] født ca. 1626 i Orsa (Orßøe) i Sverige av finske foreldre. Henrik hadde i 1686 vært i Norge i 27 år; i Gravberget i Hof sogn i 11 år, og i Galåsen i 16 år.[3] Det lever en stor etterslekt etter dette ekteparet både i Trysil og andre steder i Norge den dag i dag. Deres eldste barn synes å være sønnen Anders Henriksson Himainen, født ca. 1658.


 Ingemor Maties daatter liden fra finnemanntallet 1686

En kan stusse over den merkelige stavemåten av Henrik Himainens kones navn. I bygdeboka for Trysil er hun kalt Ingeborg Mortensdatter Liitainen.[4] Forfatteren Eyvind Lillevold fastslår at selv om det står Mattisdatter i manntallet, kalles hun Mortensdatter i alle andre dokumenter. Dette er en helt korrekt observasjon, og det bekreftes i Anders Nordhagens utdrag fra tingbøkene for Solør og Østerdalen. Her går det også frem at hennes fornavn var Ingeborg.

Henrik Henriksson finne i Galåsens kone kalles Ingeborg Mortensdatter på tinget på Østerhaug i Elverum 8. oktober 1674 (bilde 1),[5] og på tinget på Grytting i Elverum 6. desember 1689 (?).[6] Ved sistnevnte anledning får vi vite at Henrik Henrikssons kone Ingebor Mortensdtr. møtte på sin manns vegne eftersom hendes Mand iche kand thale rett nordsch.


 Ingeborg Mortensdatter fra tingboka for Solør og Østerdalen i 1674.

Det er altså fastslått at Galåsen-finnen Henrik Henriksson Himainens kone het Ingeborg Mårtensdotter Liitiäinen, og at hun var født ca. 1641 i Gästrikland av finske foreldre. De oppgav selv i 1686 at de hadde bodd i Gravberget i perioden ca. 1659—1670, som innerstfolk som det synes. Det er da nærliggende å tro at Ingeborg var søster av Anders Mårtensson Liitiäinen.

I Finnemanntallet 1686 under Hof prestegjeld er Anders mortenßen liden finde oppgitt å være omtrent 70 år gammel og født i Gästrikland, og hadde vært i Norge i rundt 30 år. Han var altså ifølge dette født ca. 1616. Han bodde i 1686 i Gravberget. Det nevnes at Gravberget er oppryddet og brukes av Anders, som bygslet det for omtrent 30 år siden.[7] I Finnemanntallet 1686 er også nevnt Anders’ brødre Mårten Mårtensson Liden (født ca. 1623 i Gästrikland), Johan Mårtensson Liden (født ca. 1626 i Gästrikland) og Jakob Mårtensson [Liden] (født ca. 1636 i Gästrikland).[8] Hvis de angitte aldere stemmer, er det altså 25 års aldersforskjell mellom Anders og Ingeborg. Vi må imidlertid ta forbehold om at alderen for Anders i 1686 kan ha vært for høy. Det er for øvrig ingenting i veien for at det kan ha vært 25 års aldersforskjell innen en søskenflokk, idet enkelte finske kvinner ble gift tidlig.

Jan Myhrvold har gjort meg oppmerksom på enda en bror, nemlig Mattis Mårtensson som bygslet Juvberget og døde på Akershus festning før 1684. Han var trolig blitt arrestert på grunn av at han ikke betalte skattene sine. Broren Anders tok over bygselen etter at Mattis døde. Fordi Henrik Himainens kone, Ingeborg, har farsnavnet Mortensdatter i tingbøkene, mener jeg likevel at det er mer sannsynlig at hun var søster av Mattis, enn at hun var hans datter.

 Det er én episode fra tingboka som det kan være verdt å nevne her. På tinget på Mørstad (Møystad?) i Elverum med Trysilalmuen 6. desember 1682 lot fogden tiltale Anders Kousman[9] [Kuosmainen] og Nils Olsson, da husmann hos Anders Kuosmainen i Tørberget finnetorp. En svenske Bertil Jakobsson hadde kommet syk til Anders Kuosmainen forleden faste, og hadde dødd ved pinsedagstider deretter. Her sies det at Bertil skal ha hatt neder lagt hoes Anders Liden, udi Graffberieg Findetorp 26 riksdaler, 1 enkel dukat og to sølvskjeer, og dette skal Anders Kuosmainen ha tatt til seg etter Bertils død. Anders Kuosmainen benektet ikke dette, men svarte at han på Bertils begjæring hadde tatt verdiene for å utdele dem, blant annet til Nils Olsson for umake og til Bertils begravelse (prest, kiste, likklær, mat og øl). Bertil hadde sannsynligvis dødd i Tørberget, for de hadde leid fire hester til å dra fra Tørberget til Trysil kirkegård. Bertil hadde bodd i Anders Kuosmainens hus i tre måneders tid.[10] Jeg bare nevner dette på grunn av navnet Bertil Jakobsson. Han kalles svenske, men det er liten tvil om at han var av finsk herkomst. Kan han så være Anders Mårtensson Liitiäinens farbror ved samme navn? Han måtte i så fall ha vært urgammel i 1682, for Bertil var angivelig 104 år i 1675. Så kan en kanskje tvile på hvor riktig den aldersoppgaven var. Selv om det er lite sannsynlig at det er samme mann, er en forbindelse til Anders Liitiäinen i Gravberget fastslått.[1] Maud Wedin: Släkten Litens-Lidens bakgrund i Gästrikland, Finnkultur 3/2006, s. 5-16. Se også Jan Myhrvold: Anders Mortensens finske slektsnavn, i Finnkultur 3/2006, s. 17-21.

[2] Dette navnet har vært tolket som Himainen. Selv om forklaringen ikke er fullt ut tilfredsstillende ut fra stavemåten Hiemmena, er det likevel den mest sannsynlige tolkningen. Vi har jo andre eksempler på fantasifulle skriftformer av finske slektsnavn.

[3] Finnemanntallet 1686, utgitt for Kjeldeskriftfondet av Erik Opsahl og Harald Winge (Oslo 1990), s. 122. Henriks patronym fremgår på s. 124, 125 og 127.

[4] Eyvind Lillevold: Trysil-boka. Garder og slekter I, utgitt av Trysilboknemnda (3. opplag, 1973), s. 292, 296, 305 og 306. Formen Liitainen er Lillevolds ukorrekte gjengivelse av navnet Liitiäinen.

[5] Anders Nordhagen: Film PF 1053. Tingbøker fra Solør og Østerdalen. År 1674—1680. Utdrag, s. 4-5.

[6] Anders Nordhagen: Film nr 1055 over tingbøkene. Solør og Østerdalen. Årene 1687—1695. Tingbøkene 26-32. Utdrag, spesielt om finnene, s. 8-9. På s. 10 nevnes Ingeborg også, 8. juli 1690 på tinget på Løken i Elverum.

[7] Finnemanntallet 1686, op. cit., s. 108-110.

[8] Finnemanntallet 1686, op. cit., s. 112 og 114, som også er observert av Maud Wedin.

[9] Dette var min ane Anders Olsson Kuosmainen, født ca. 1627 i Orsa eller Ore i Sverige, gårdbruker i Tørberget i Trysil.

[10] Anders Nordhagen: Film nr 1054 over tingbøker. Solør og Østerdalen. Årene 1680 til 1687. Tingbok nr 20-26. Utdrag spesielt om finnene, s. 25. For den som måtte være interessert, er dette ifølge Nordhagen å finne i Tingbok for Solør og Østerdal nr. 22, fol. 89b-90.

© Erik Sagen 2011