Lehmoinen i Barskjula

Av Jan Myhrvold

 


Publisert første gang i juni 2000 i Slækt og slekt.
Publisert på fennia.nu 20020803.

 

 

 

Gjennom mine aner til Skasdammen og Græsberget på Brandval Finnskog har jeg indirekte kommet inn på Lehmoinen-slekta i Barskjula. Sammenhengen mellom denne slekta og de andre Lehmoinen-greinene på norsk og svensk side har hittil vært ukjent (det har vært flere uverifiserte teorier i omløp) og dette har pirret nysgjerrigheten min. Jeg gikk til å begynne med ikke særlig mer i dybden enn å registrere det jeg fant i kirkebøkene. Etter en interessant diskusjon med Gerd Åransberg på Finnskogdagene i fjor bestemte jeg meg for å bruke tid på å finne ut av gåten. Gerd hadde mer informasjon en meg og ga meg noen ledetråder.

Ri-Kesten var Kristian Østbergs hjemmelsmann og i fortalte Østberg at faren var av slekta Lehmoinen og mora av slekta Multiainen. Ri-Kesten het Ola Eriksen Lehmoinen og var født i Barskjula i 1814. Da Gottlund besøkte Finnskogen i 1821 fant han folk av slektene Lehmoinen og Multiainen i Barskjula. Foreldrene til Ri-Kesten var Erik Eriksen Lehmoinen og Eli Larsdatter Multiainen (Eli var født i 1778 i Karlstorpet av foreldrene Lars Andersen og Anne Steffensdatter).

Faren, Erik Eriksen, var født i 1770 av foreldrene Erik Eriksen og Anne Mattisdatter Hähmä.  I kirkebøkene finner vi åtte barn født i Græsberget av foreldrene Erik Johansen (Ri-Kestens farfars-far) og Malin Eriksdatter i tidsrommet 1730 til 1750. I tillegg til disse åtte barna er eldste sønn Erik (Ri-Kestens farfar) konfirmert i 1747 (Græsberget) og oppført som sønn av Malin Eriksdatter ved ekstraskatten i 1762.

Erik Johansen og Malin Eriksdatter er ikke å finne i norske kilder før i 1730 da de får datteren Lisbet. Sønnen Erik døde i følge kirkeboka for Grue i 1809 i Tickanstorp i Sverige. Dette torpet er ikke funnet på svensk side (slektsnavnet Tikkainen har vært i bruk på Finnskogene så stedet kan ha eksistert) så Gerd Åransbergs forslag om at dette dreier seg om Sickanstorp (Sikala/Södra Röjdåsen) virker svært sannsynlig. Erik hadde muligens tilknytning til Södra Röjdåsen. Dette sammen med morens navn (Malin) tyder på svensk opprinnelse og virker også logisk med tanke på at vi ikke finner spor av familien i Norge før 1730. Erik Johansen og Malin Eriksdatter er ikke ført som gift og sønnen Erik er heller ikke ført som født i kirkebøkene fra Fryksände, Norra Ny eller Dalby. Søket var likevel ikke helt resultatløst. En Johan Eriksson (sannsynligvis har skriveren byttet rekkefølge på navnene) ble viet med Malin Eriksdotter fra Mulltjärn i Fryksände 5. november 1727.

Ettersom disse kirkebøkene har en del hull, bestemte jeg meg for å sjekke de eldste husforhørslistene. I Fryksände er disse manglende for 1720-tallet men i Dalby fins det lister fra 1716-17 og utover 1720-tallet. Her finner vi huskarlen Johan Olsson med kona Marit Göransdotter (Johans andre ekteskap) og sønnen Erik Johansson (Johans sønn i første ekteskap). I 1725 noterte presten at Erik hadde flyttet til Fryksände. Erik Johanssons mor var sannsynligvis Lisbet Andersdotter som Johan Olsson Koo giftet seg med i Röjden i 1701. Dette stemmer også godt med at Erik Johansson og Malin Eriksdotter kalte sin første datter Lisbet. Eriks far, Johan Olsson Koo (Lehmoinen), er sannsynligvis samme person som den Johan Ku, 20 år, som var i Lauvhaugen ved finnemantallet i 1700. Han er, som nevnt over, i Röjden i 1701når han gifter seg, og står i mantallene (ofte skrevet som Johan Koo) for Röjden i årene fra 1708 til 1713. I 1714 og 1715 er han manntallsført i Mackaretjärn. Her står han i kirkeboka i 1715 (Johan Koo) da han får datteren Annika med Marit Göransdotter (muligens med slektsnavnet Puttoinen). Johan står derimot sammen med Marit Göransdotter i husforhøret for Mackaretjärn i 1716-17 (Johan Olsson Koo) og i Röjden i 1719-20, 1720-22, 1722-23 og i 1725 (Johan Olsson). I 1725 har presten notert at han og kona har flyttet til Norge. Sønnen Erik Johansson står sammen med dem i husforhøret fra 1720 til 1725. I 1742 dør en Johan Olsen i Græsberget og dette var nok Erik Johansens far.

Johan Olsson Lehmoinen (Ri-Kestens tippoldefar) hadde nok sine aner tilbake til ”Olof Koo” (Olof Mattesson Lehmoinen) som var første mann i Skallbäcken på 1640-tallet. Johan kan ha vært en ung sønn (født ca 1680 i følge finnemantallet i 1700) av Olofs sønn Olof Olsson.

Hvem Malin Eriksdotters foreldre er har jeg ikke funnet ut. Kanskje vil vi finne årsaken til hvordan familien fikk fotfeste i Græsberget den dagen vi klarer å plassere henne.

Av etterkommerne til Erik Johansen og Malin Eriksdatter var Lehmoinen-navnet i følge Gottlund i bruk på følgende plasser på Brandval Finnskog: I Barskjula (Erik Eriksen, sønnesønn bodde der i 1821), i Øyern (Mattis Eriksen sønn, nevnt av Gottlund side 187) og i Forlovelsesbråten/Brenna (Erik Mattisen, sønnesønn, bodde der i 1821).

© Jan Myhrvold 2002