Navilainen

Av Rolf A. Røkeness

 

Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 4 2004
Publisert på fennia.nu 20050628

 Amund Henriksen i Storberget i Åsnes var en av mine forfedre og jeg har strevet en del med  å finne ut hvem han var.  C A Gottlunds Folkmängden på finnskogarne fra 1823 ( Myhrvold/ Persson 2004)(”Folkmängden”) har ham med, med slektsnavnet Navilainen.

Jeg fant derfor ut at det var på tide å se litt nærmere på de personene som hadde oppgitt dette slektsnavnet til Gottlund.  Her er de som jeg fant i Folkmängden og hans dagbok fra 1821.

Amund Henriksen Navilainen

---

Storberget Åsnes

Folkm 1823

Ola Tomassen Laaininen/Navilainen

---

Rauken Hof

Folkm 1823/Db1821

Anders Tomassen Navilainen

dreng

Velta Åsnes

Folkm 1823

Henrik Tomassen Navilainen

dreng

Utneset Åsnes

Folkm 1823

Margrete Hansdtr (Navilain/Veteläin)

hustru

Rauken Hof

Folkm 1823

Per Johansen Navilainen

---

Hujatorpet Hof

Folkm 1823/Db1821

Johan Johansen Navilainen

dreng

Hujatorpet Hof

Folkm 1823

Mari Hansdtr Navilainen

hustru

Lindberget Hof

Folkm 1823

Anders Persen Navilainen

 

Rotneberget Grue

Folkm 1823

Per Persen Navilainen

 

Bjørsjøtorpet Grue

Folkm 1823

Amund Henriksen kom til Storberget på Åsnes Finnskog omkring 1815 sammen med hustru Gunhild Hansdatter og minst ett barn, datteren Anne f. 1806 i Elverum. Det er vel han som står under tjenestefolk under ”Øxseth” i Elverum i Folketellingen 1801 (21 år) og jeg trodde lenge at han var fra Elverum. Den 26.11.1802 vies han i Elverum til Maren Andersdatter som blir Annes mor. Maren dør tidlig siden han den 27.11.1811 i Åmot vies til Gunhild Hansdatter derfra (ikke Gjertrud som det står i Folkmängden).

Ved vielsene er det indikasjoner på at han faktisk var fra Hof og etter noe leting fant jeg en Amund Henriksen født i Nyen i Åsnes, døpt 12.08.1779 i Åsnes. Han var sønn av Henrik Persen fra Rauken og Kari Engebretsdatter fra Kokkinn (gift 1773). Henrik Persen var sønn av Per Henriksen i Rauken og hustru Abbelona Tomasdatter Laaininen (søster til bl a Daniel Tomassen i Tyskeberget og Simon Tomassen i Fallåsen).

Ola og Anders Tomassønner, født hhv 1788 og 1795, var barn av Tomas Persen Rauken og hustru Kari Olsdatter. Tomas var også sønn av Per Henriksen og Abbelona Tomasdatter. At tre av Pers sønnesønner i to greiner brukte slektsnavnet Navilainen indikerer at dette kan ha vært Pers slektsnavn. Men hvorfor har Gottlund brukt Laaininen på Ola i Folkmängden, men Navilainen i dagboka? Det kan ha sammenheng med at den ”Rauk-Per” som ble dømt for mord og henrettet i 1815, muligens var Olas eldste bror?

Da Tomas Persen og Kari Olsdatter giftet seg i Grue 1785, var hun i Rotneberget, Grue Finn-skog, hvor Navilainen var det tradisjonelle slektsnavnet. I ”Folkmängden” har hun imidlertid fått slektsnavnet Oinoinen. Jeg vet ikke hvordan dette henger sammen; kanskje hun ikke var datter i Rotneberget.

Henrik Tomassen (f 1802) er tatt med i Hof Bygdebok III s. 785 som yngste sønn av Tomas Persen og Kari Olsdatter, sannsynligvis fordi Tomas stod oppført som hans far ved vielsen i 1827.  Jeg har ikke funnet ham blant Døpte Hof.  Imidlertid finnes det blant Konfirmerte Hof 1819 en Hendrik Tomesen Rouken oppgitt født 29.06.1802 (far: Tomes Matisen Rouken mor: Marit Matisdatter Rouken). Hvis dette er rett og det er samme Henrik, kan han ha vært fostersønn hos Tomas og Kari og derfor ha valgt samme slektsnavn. Noen Tomas Matisen og Marit Matisdatter har jeg ikke kunnet spore opp. Her gjenstår mer forskning.

Margrete Hansdatter er iflg Hof bygdebok III datter av Hans Hansen fra Lindberget og Lisbet Persdatter fra Rauken. Jeg har ikke funnet Margretes dåp (f. ca 1776) eller konfirmasjon. Moren Lisbet var datter av Per Henriksen og Abbelona Tomasdatter. Navilain i fotnoten på side 199 i Folkmängden gjelder sikkert Margrete som tydeligvis har tatt morens slektsnavn. Dette styrker troen på at Navilainen var morfarens slektsnavn. (Veteläin gjelder hennes mann Torstein Olsen (ikke Torstensen) som brukte sin mors slektsnavn Veteläinen, jfr Gottlunds dagbok.) Det er uklart om Hans Hansen egentlig hadde noe arvet finsk slektsnavn, men det ser ut til at flere i slekten hans brukte Lehmoinen.

Per Henriksen (”stamfaren” i Rauken) kan være han som ble født 23.03.1714 i Sälsjön i Gräsmark, sønn av Henrik Persson og Marit Mattsdotter.  Men det finnes også en Per Henriksson født i Rattsjöberg 28/8 1716 av foreldrene Henrik Persson og Kerstin Persdotter. Det er uklart hvem disse forskjellige personene var, men jeg ser muligheten for et slektskap mellom Henrik Persson og Steffen Persen Navilainen som kom til Rotneberget med sin sønn Per i begynnelsen av 1730-tallet.

Per og Johan Johanssønner i Huatorpet, født hhv 1789 og 1783, var barn av Johan Olsen og hustru Anne Persdatter (Karhinen) som kom hit fra Rotneberget omkring 1790. Johan Olsen ble født 1761 i Øvergarden i Rotneberget, sønn av Ole Persen og Valborg Johansdatter (Hämäläinen). Ole Persen f. 1728 var sønn av Per Steffensen Navilainen og Ingrid Olsdatter Räisäinen. Per Steffensen er den Per som er omtalt i forrige avsnitt.

Mari Hansdatter i Lindberget i Hof kom dit sammen med sin mann Erik Olsen ca 1802 vel direkte fra Bjørsjøtorpet i Grue. De var begge født ca 1759. Hennes mor var Mari Persdatter, datter av Per Steffensen Navilainen og Ingrid Olsdatter Räisäinen i Rotneberget. Faren var Hans Gulbrandsen Sorknes. Mari hadde altså oppgitt sin mors slektsnavn.

Anders Persen f. 1746 i Rotneberget var yngste bror til Mari Persdatter i forrige avsnitt, sønn av Per Steffensen Navilainen og Ingrid Olsdatter Räisäinen.

Per Persen i Bjørsjøtorpet (f, 1796) var sønn av Berte Tomasdatter (vel hun som er kalt Berte Persdatter enke i Folkmängden, samme sted). Berte f. 1766 var datter av Tomas Pedersen f. 1737, sønn av ovennevnte Per Steffensen Navilainen og Ingrid Olsdatter Räisäinen. Per Persens far var Per Danielsen Skulstadberget (f. ca 1774) som var sønn av Daniel Persen f. 1735 i Rotneberget, sønn av Per Steffensen Navilainen og Ingrid Olsdatter Räisäinen. Per Persen fikk slektsnavnet Navilainen inn fra begge foreldrene.

(Kilder brukt til ovenstående: Kirkebøker Grue og Hof, hovedsakelig avskrifter; Hof Bygdebøker, Grueboka Finnskogen, Grueboka II; FamilySearch.)

Gottlund skriver i sin Förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna (Forsberg/Persson 2003) bl a:  ”Navilainen, (d.l. lättsinniga) var ifrån denna slägt egenteligen spridt sig ut vet man icke, ….”. Her nevner han også at navnet skulle finnes i Skasberget, men jeg vet ikke hvem han sikter til. Videre skriver han: ”Finnes således icke på Svenska sidan. Fernov upptager likeväl den, så som finnandes i Vermland, under namn af  Novelan.”

Imidlertid skriver han under Nuualainen: ”Man vet icke om det är denna, eller slägten Navelainen som Fernov kallar Novelan.”. Slektsnavnet Nuualainen kom til Rattsjöberg før 1725 med Anders Markussen fra Gästrikland. I Fryksdals härads dombok 1732 ht 55 kalles han Anders Naflan. I Fryksände kyrkobok 1749 kalles han Anders Novelan. Kan Navilainen og Nuualainen være to former av samme navn?

Olov Olovsson, Finska Släktnamn i Mellersta Sverige och Norge, har ikke noe å tilføye, men Petrus Nordmann har Navilainen med i sin liste Finska släktnamn i mellersta Sverige, vedlegg til Finnarne i Mellersta Sverige. Jeg vet ikke hvor han har det fra.

Om noen skulle finne feil i ovenstående eller har noe å tilføye, vil jeg sette pris på innspill.

 

© Rolf A. Røkeness 2005