Vem var Per Persson Karttuinens hustru?

Av Irmgard Henriksson

 

Publisert første gang i Slækt & Slekt nr. 3 2004
Publisert på fennia.nu 20050622

 

 

Per Persson Karttuinen framlevde sitt liv på Önnebyskogen, ( i nuv Lekvattnet, min anm.) Fryksände socken under senare delen av 1600-talet. Vi vet att han lever till minst år 1697 då han förekommer i ett domboksprotokoll. ”Finnen Per Persson Kart begär på sin faders Per Karts vägnar att få bördlösa Röjdåsen, vilket Per Henriksson Siken fått fasta på 1681 4/5”.

Hustrun Karin är nedtecknad som änka i hfl. Betydligt senare dyker hon upp i Soranstorp i Gräsmark. Hon är nu änka för andra gången. Här får vi också veta Karins efternamn vilket är Henriksdotter, eftersom faderns namn anges vara Henrik. I vänstra  marginalen har prästen haft godheten att nedteckna följande:” fadern hette Henrik, modern h. Karin i St. Mangen. Första mannen hette Per Persson, Karttorp, senare mannen Bertil Matsson (troligen Poop, egen anm.).” Karin uppges vara född 1656.

I Långtjärn föddes 166(7) ett flickebarn vid namn Karin Henriksdotter. Fader är Henrik Matsson Ikoinen. (se not 1). Att hustrun/modern heter Karin vet vi tack vare  prästens anteckning i hfl. (se not 4). I domboken finns hustru Karin också med efternamn. Henrik Matsson i Mången…..hans hustru Karin Henriksdotter (se not 2). .Mor och dotter bär alltså likadana namn. Henrik Matsson var verksam både i Mangen och Långtjärn och bodde även på Soranstorp i Långtjärn (se not 1). Detta är väl också förklaringen till att dottern Karin återvänder till Gräsmark efter förste mannens död.

Jarl Ericson skriver att Karin Henriksdotter dog i Soranstorp 4 mars 1773 (se not 1). I dl för Gräsmark får vi veta att hon dog av ålderdom och begravdes 7 mars 1773. Vem hon var gift med har inte framkommit enl honom. (se not 1). Vi vet nu vilka, i alla fall två, som hon var gift med och hennes namn var Karin Henriksdotter Ikoinen.

Tittar man på födelsetalen så blir ju min hypotes lite tveksam. Födelseåret 1656 (not 4)  kan vi förkasta eftersom vi vet att Karin avled år 1773 (not 5) . Även om födelseåret 1667  stämmer så blev hon över 100 år. Enl Jarl Ericson föddes första barnet 1684 i äktenskapet med Per Persson Kart (not 1). Av erfarenhet vet jag att uppgiven ålder kan skilja på 10 år och mer, så om man inte låser sig alltför mycket vid årtalen  tror jag att den Karin Henriksdotter som Jarl Ericson  skriver om på s 295 och  s 106 (not 1) är en och samma person och även densamma som Karin Henriksdotter i tidigare nämnda hfl (not 4).

Att släkten Ikoinen varit representerad i Lekvattnet vet vi också genom att det finns ett berg i Vittjärn, Lekvattnet som heter Iggisinoppi. Det är belagt att namnet Iggisinoppi härrör från släktnamnet Ikoinen om än i förvanskad form. En Hendrich Ikore finns med i en tiondelängd under Vittjärn år 1658.

Ericson Jarl. (1993). Finnar i Gräsmark och Lekvattnet. s 295, 106.

Almqvist Gunnar. (1987). Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700. s 566, 499.

husförhörslängd 1711-1719 Önnebyskogen, Fryksände. s 82.

husförhörslängd 1765-1772 Soranstorp, Gräsmark. s 328.

Dödlängd 1765-1782 Gräsmark. s 230.

Lekvattnet 12C:43. Gula kartan. Lantmäteriet Gävle 1991.

Mägiste Julius. 1955. De värmlandsfinska ortnamnens vittnesbörd. s 24.

Broberg Richard. Skogsfinska samlingen. Tiondelängder 1655-1673. TFC.

© Irmgard Henriksson 2004.