Artikler

Av Arild Kompelien  Første gang publisert i Slækt & Slekt nr. 2, 2007.Publisert på fennia.nu 25. mars 2011.  Det følgende er tenkt som utgangspunkt for videre diskusjon, eller tanker som…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang i mars 2001 i Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 20020527. I Gottlunds oversikt over hvilke slekter som holdt til på de forskjellige torpene på…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang i Slækt og Slekt nr. 2 2003.Publisert på fennia.nu 20040519. I finnemanntallet fra 1686 kan vi lese at Johan Persen på Fagernes i Vinger…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang i juni 2001 i Slækt og slekt. Publisert på fennia.nu 20020527 Havuinen Gottlund nevner ikke dette navnet blant slektsnavnene under Karlstorpet i oversikten som…
Av Jan Myhrvold Publisert på fennia.nu 2005.06.29 Bak i Hof kirkebok 1701-1720 har presten lagd et lite finnemanntall for sognet. Stedene ligger i dag på Hof Finnskog og Åsnes Finnskog.Manntallet…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang i Värmlands anor nr. 2, 2008Publisert på fennia.nu 1. januar 2010 Den gamle "sannhet" Det er kjent for mange at gamle feil som har…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang 2001.03.25 i Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 2001.05.30. Anders Andersen og Valborg Pålsdatter med familie er beskrevet under Meitsjøen i Grueboka Nes[1]. Ettersom jeg…
Av: Jan Myhrvold Publisert første gang i Solør slektshistorielags medlemsblad Slækt & Slekt nr. 2 2005Publisert på fennia.nu 2005.08.23 Mitt første møte med Erik Porkka er fra Finnemanntallet 1686 hvor…
Jan Myhrvold Ei av de mer omtalte slektene på Finnskogen, i grenseområdet mellom Solør og nordvestre Värmland, er den finske slekta Porkka. Selv om navnet ikke brukes i sin opprinnelige…
Av Jan Myhrvold Publisert første gang i nr. 1 2002 av Slækt og slekt.Publisert på fennia.nu 20020804. Karvainen Bærerne av Karvainen-navnet i 1821 ser alle ut til å stamme fra…
Av Bo Hansson Publisert første gang i Finnkultur nr. 3 2004Publisert på fennia.nu 20050730 Med svedjebruk, menar vi att bränna marken för att odla mat. Det finns gott om litteratur…
Av Bo Hansson Publisert første gang i Trysilboka, bind 8, 2000.Publisert på fennia.nu 20021015. Trysil är en del av det stora Skandinaviska finnskogsområdet som bebyggdes under en hundraårsperiod från 1570…
Bo Hansson Published first in Trysilboka, bind 8, 2000.Published at fennia.nu 20110320. Trysil is located within the large Scandinavian slash and burn (swidden) area that was colonized during a 100…
Side 2 av 2